Koulutusilta torstaina 15.04.2021

Purjehduksen kilpailusäännöt uudistuvat aina olympiadeittain. Nykyisissä poikkeusoloissa uudet säännöt astuivat voimaan vuoden 2021 alusta. Muutokset edellisiin sääntöihin verrattuna ovat pieniä, samoin kuin edellisiin sääntöihin niiden voimassaoloaikana tehdyt korjaukset.

Kun uudet säännöt tulevat voimaan, on SMer perinteisesti tarjonnut sääntökoulutusillan, jossa sääntöjen muutokset on käyty läpi. Lisäksi keskustellaan erikoistapauksista ja toteutuneista sääntötulkinnoista. Koulutus järjestetään myös tänä keväänä, torstaina 15.04.2021 klo 1830, luonnollisesti etäyhteyksin. Asiantuntijana toimii SMer:n kilpapurjehdusjohtaja ja sääntöguru Jari Koskikivi. Hän vastaa myös kysymyksiin.

Materiaalin tiedot ovat täällä: linkki materiaaleihin