PURJEHDUSKAUDEN AVAJAISET 25.05.2012

Avajaiset on pidetty perinteisesti helakeskiviikkona. Perinteitä on kuitenkin välillä terveellistä rikkoa. Niinpä avajaiset pidetään vasta seuraavan viikon perjantaina. Näin useammille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tilaisuuteen veneellä. Paikka ja muut tarkemmat tiedot ilmoitetaan sähköpostilla. Tarkista siis vielä viime numeron listasta, että seuran tiedossa oleva osoitteesi on oikea. Mutta varaa päivä kalenteristasi jo nyt.

Kolmioratakilpailu lauantaina 1.9.2012

Suomenlahden Meripurjehtijoiden sisäinen kolmioratamestaruuskilpailu purjehditaan lauantaina 1. syyskuuta. Varapäivänä on saman viikonlopun sunnuntai eli syyskuun 2. päivä. Harvoinpa varapäivää on tarvittu, mutta sumun, tyynen, myrskyn tai poikkeuksellisen painavien muiden syiden varalta sellaisen ilmoit­taminen puolustanee paikkaansa. Kilpai­lun kip­pa­riko­kous pide­tään lauantai­aamuna kello 10.00 Lyök­kinie­men ran­nassa.

Kilpailu tullaan järjestämään ns. saaristokol­miorata­kilpailuna, jossa purjehditaan yksi lähtö kippariko­kouksessa sovitta­valla, likimain kolmiota muistuttavalla saaristoradal­la. Koko homma pyritään viemään läpi siten, että veneet ovat takaisin Lyök­kiniemessä joskus välillä 14.00 18.00. Kilpailun jälkeen on ankaran purjehduksen uuvuttamilla purjehtijoilla ollut tapana kerääntyä virkistävälle ekskursiolle kotikylän keskustaan. Tältä ei voitane välttyä tänäkään vuonna.

Yöpurjehduskilpailu perjantaina 15.6.2012

Yöpurjehduskilpailu on taas viime vuoden poikkeaman jälkeen siirretty perinteiselle paikalleen eli Juhannusta edeltävään viikonloppuun. Lähtö tapahtuu iltayhdeksän paikkeilla Lyökkinie­men poijualueen edustalta. Kippariko­kous pidetään Lyökkiniemen rannassa samana iltana noin kello 20.30. Kil­pailussa purjehditaan lyhyehkö saaristorata, joka risteilee jossain Sipoon ja Porkkalan välisellä merialueella. Hyvin suurella todennäköisyydellä rata-alue on vieläkin rajatumpi, ja todennäköisesti Espoosta poiketaan vain pienelle koukkaukselle Helsingin puolelle. Reitti pyritään valitsemaan vallitse­van sään mu­kaan siten, että veneet ovat takaisin Lyökkiniemessä vii­meistään varhain lauantaiaamuna ja miehistöt pääsevät hyvissä ajoin ja täynnä tarmoa ryhtymään päivän muihin askareisiin.

SMer-ranking ja Westhouse Cup 16.5.2012 alkaen

SMer-ranking lasketaan Westhouse Cupiin (aiemmin tunnettu nimellä EWES-ranking) osallistuvien SMer-veneiden kesken käyttäen osallistumisaktiivisuutta painottavaa parannettua SMer-mallia (1.=0,5 p. 2.=2 p. 3.=3 p. …,DNF, PMS ja DSQ = osallistujien lkm+1 p., DNS=osall.­lkm+2). SMer-rankingissa kaikki kilpailevat samassa luo­kassa, vaik­ka Westhouse Cupin luokkajaon takia erikokoisten veneiden läh­döt ovatkin eri aikoihin. Jos ison ja pienen luokan veneet lähetetään jonain keskiviikkona eri radoille, jätetään sen kerran tulokset pois laskuista.

Westhouse Cupin ensimmäinen osakilpailu järjestetään keskiviikkona 16.5. ja kipparikokous viikkoa aikaisemmin. Purjehdusohjetta ei ole vielä tätä kirjoitettaessa julkistettu, mutta se ilmestyy Westhouse Cupin sivuille (westhousecup.fi) jahka ne saadaan päivitettyä. Tutustukaa huolellisesti purjehdusohjeeseen ennen startteja. Seuramme edustajana Westhouse Cupin järjestelytoimikunnassa toimii myös tänä vuonna Petri Sane (Petri piste Sane ät-merkki iki piste fi  puh. o 4 o -seitsemän kaksi yksi 79 kolme kolme).