Poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia menettelytapoja ja tämä pätee myös tämänvuotiseen veneen katsastukseen. Aloitetaan kuitenkin siitä, mikä ei ole muuttunut.

Katsastusvaatimuksiin ei ole tullut muutoksia tälle vuodelle. Jos vaatimukset eivät ole tuoreena muistissa, katsastuslista ja vuoden 2019 katsastussäännöt löytyvät SPV:n sivuilta katsastusosiosta. Kun vene alkaa olla purjehduskunnossa, katsastukseen valmistautuminen alkaa katsastusmaksun maksamisella. Katsastusmaksu on 21 euroa, joka maksetaan Suomenlahden Meripurjehtijoiden tilille (FI32 1112 3000 3112 14, Nordea Espoo-Tapiola) henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Henkilökohtaiset viitenumerot löytyvät Latest Bulletinin numerosta 1/2020 tai tarvittaessa rahastonhoitaja Kari Latvalahdelta. Katsastusmaksu on seuran hallituksen päätöksen mukaisesti maksettava ennen katsastusta ja maksukuitti tai vähintäänkin uskottavan kuuloinen selitys pitäisi pystyä esittämään katsastusmiehelle katsastustapahtuman johdanto-osan aikana.

Korona-vuoden suuri muutos on katsastuksen toteutustapa. SPV:n ohjeiden mukaan katsastus tulisi tänä vuonna tehdä videoyhteyden välityksellä etänä. Veneen omistaja ja katsastusmies sopivat keskenään, miten tämä käytännössä toteutetaan. Jos videoyhteyttä ei ole mahdollista järjestää, katsastusmies ja veneen omistaja sopivat keskenään, miten asia parhaiten hoidetaan. Ota yhteyttä katsastusmieheen hyvissä ajoin ennen katsastusta ajankohdan ja käytetyn menettelyn sopimiseksi. Katsastus tulisi tehdä kesäkuun loppuun mennessä, mutta tässäkin toki voidaan joustaa tarpeen mukaan.

Koska katsastus videoyhteyden välityksellä tulee joka tapauksessa olemaan jonkun verran hankalaa ja kömpelöä pyydetään veneenomistajaa valmistautumaan katsastukseen tavallista huolellisemmin. Valmistaudu jo etukäteen vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin:

    • Hätärakettien ja -soihtujen kelpoisuusaika (jos ei korvattu radiolla ja LED-soihdulla)
    • Sammuttimen tarkastaja ja tarkastuspäivä
    • Paukkuliivien tarkastuspäivä
  • Katsastusmaksun maksupäivä

Laita veneen varusteet helposti saataville (esimerkiksi kajuutan sohvalle), jotta niiden näyttäminen videon välityksellä sujuu helpommin. Ota alustodistus, rekisteröintitodistus ja viime vuoden katsastuspöytäkirja valmiiksi esille.

Veneen katsastaminen videon välityksellä tulee olemaan puolin ja toisin jonkun verran haastavaa. Asioita ei voida käydä läpi samalla tarkkuudella, kuin paikan päällä tehdyssä katsastuksessa, mutta tehdään mitä voidaan. Jäämme odottelemaan yhteydenottojanne – etänä totta kai.

t. Jari

Katsastusmiesten yhteystiedot löydät Latest Bulletin aviisin numerosta 02/2020