Kesän kilpailut 2021

Toinen koronakevät menossa ja samanlainen tuttu epävarmuus vaivaa kaikenlaista toiminnan suunnittelua kuin viime vuonnakin. Viime kesä meni lopulta kuitenkin kohtalaisen hyvin, joten otetaan tulevaan kesään optimistinen asenne ja uskotaan, että suunniteltu toiminta pystytään myös nyt toteuttamaan. Seuran sisäisten kilpailujen osalta näihin suunnitelmiin kuuluvat perinteiset ohjelmanumerot eli Yöpur­jeh­dus­kil­pailu, Haukilahden Keskiviikkokisoista laskettava SMer-ranking ja Kol­mioratakilpai­lu.

 

Haukilahden Keskiviikkokisoissa ja siten myös SMer-rankingissa tullaan käyttämään FinRating tasoitusjärjestelmää. Jos aiot osallistua tähän kilpailusarjaan, on hyvä tietää, että vuoden 2021 FinRating taulukoista on pudotettu noin 300 vielä viime vuonna taulukossa ollutta venetyyppiä. Jos venetyyppiä ei ole enää tämän vuoden taulukossa, täytyy sille hakea venekohtainen FinRating mittakirja. Tämän hetken tietojen mukaan mittakirjan saamisen edellytyksenä on voimassa oleva Avomeripurjehtijat ry:n jäsenyys.

 

Yö- ja Kolmioratakilpailussa tullaan käyttämään tilanteen mukaan joko FinRating 2021, FinRating 2020 tai vanhoja LYS tasoituksia. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki halukkaat voivat näihin kisoihin osallistua oli sitten mittakirja tai ei. Riippumatta tasoitusjärjestelmästä pätee lisäksi vanha sääntö siitä, että näissä kilpai­luissa vene voi käyttää alennettua tasoituslukua (esim. ilman spinaakke­ria), kunhan asiasta vain sovitaan kilpapurjeh­dusvastaa­van tai jonkun muun sopivaksi katsotun toimihenkilön kans­sa vähintään viisi päivää ennen kisaa. Edelleen säälistä tai muilla painavilla perusteilla (esim. poikkeuksellisen pieni miehistö – lukumäärältään, keski-iältään tai kooltaan) voidaan Yö- tai Kolmioratakilpailun kipparikokouksessa myöntää veneelle alennettu, kilpailukohtainen tasoitusluku. Asian käsittelyyn voivat osallistua kaikki kipparikokouksen läsnäolijat, mutta lopullinen päätäntävalta asiasta kuuluu kilpapurjehdusvastaavalle. Ja huomautet­ta­koon vie­lä, että kilpai­luun osallis­tuvien venei­den ei tar­vit­se olla seuraan kuulu­via. Vene voi olla ”ulos­liputet­tu”, vuok­rattu tai lainat­tu, kunhan veneen kippari on SMer:n jä­sen.

 

Yöpurjehduskilpailu perjantaina 18.6.2021

Yöpurjehduskilpailu järjestetään aiempien vuosien tapaan Juhannusta edeltävänä viikonloppuna. Lähtö tapahtuu iltayhdeksän paikkeilla Lyökkinie­men poijualueen edustalta. Kippariko­kous pidetään Lyökkiniemen rannassa samana iltana noin kello 20.30. Kil­pailussa purjehditaan lyhyehkö saaristorata, joka risteilee jossain Sipoon ja Porkkalan välisellä merialueella. Hyvin suurella todennäköisyydellä rata-alue on vieläkin rajatumpi ja todennäköisesti Espoosta poiketaan vain pienelle koukkaukselle Helsingin puolelle. Reitti pyritään valitsemaan vallitse­van sään mu­kaan siten, että veneet ovat takaisin Lyökkiniemessä vii­meistään varhain lauantaiaamuna ja miehistöt pääsevät hyvissä ajoin ja täynnä tarmoa ryhtymään päivän muihin askareisiin.

 

Tänäkin vuonna Yöpurjehduskilpailuun ilmoittautuminen etukäteen olisi toivottavaa. Viesti allekirjoittaneelle viimeistään tiistaina 15.6.2021. Kilpailun starttiajankohtaa voidaan joutua sovittamaan osallistujien kiireiden mukaan, joten tiedotuksen kannalta olisi mukava tietää, ketä kaikkia pitää tarvittaessa informoida.

 

Kolmioratakilpailu lauantaina 28.8.2021

Suomenlahden Meripurjehtijoiden sisäinen kolmioratamestaruuskilpailu purjehditaan lauantaina 28. elokuuta. Varapäivänä on saman viikonlopun sunnuntai eli elokuun 29. päivä. Harvoinpa varapäivää on tarvittu, mutta sumun, tyynen, myrskyn tai poikkeuksellisen painavien muiden syiden varalta sellaisen ilmoit­taminen puolustanee paikkaansa. Kilpai­lun kip­pa­riko­kous pide­tään lauantai­aamuna kello 10.00 Lyök­kinie­men ran­nassa.

 

Kilpailu tullaan järjestämään ns. saaristokol­miorata­kilpailuna, jossa purjehditaan yksi lähtö kippariko­kouksessa sovitta­valla, likimain kolmiota muistuttavalla saaristoradal­la. Koko homma pyritään viemään läpi siten, että veneet ovat takaisin Lyök­kiniemessä joskus välillä 14.00‑18.00. Kilpailun jälkeen on ankaran purjehduksen uuvuttamilla purjehtijoilla ollut tapana kerääntyä virkistävälle ekskursiolle kotikylän keskustaan. Tämän hetken koronanäkymillä pitäisi olla mahdollista tänäkin vuonna.

 

SMer-ranking ja Haukilahden Keskiviikkokisat

SMer-ranking lasketaan Haukilahden keskiviikkokisat (aiemmin EWES-ranking tai West House Cup) osallistuvien SMer-veneiden kesken käyttäen osallistumisaktiivisuutta painottavaa parannettua SMer-mallia (1.=0,5 p. 2.=2 p. 3.=3 p. …,DNF, PMS ja DSQ = osallistujien lkm+1 p., DNS=osall.­lkm+2). SMer-rankingissa kaikki kilpailevat samassa luo­kassa, vaik­ka keskiviikkokisojen luokkajaon takia erikokoisten veneiden läh­döt ovatkin eri aikoihin. Jos ison ja pienen luokan veneet lähetetään jonain keskiviikkona eri radoille, jätetään sen kerran tulokset pois laskuista.

 

Haukilahden Keskiviikkokisoista ei tänä vuonna järjestetä kipparikokousta, mutta kaikki tarpeellinen tieto löytyy kilpailun nettisivulta: Haukilahden Keskiviikkokisat2021 manage2sail . Tuota kautta hoituu myös kisaan ilmoittautuminen. Tutustu huolellisesti purjehdusohjeeseen ennen startteja. Kevätkauden kilpailut on suunniteltu järjestettäväksi 19.5.-23.6.2021 ja syyskauden 11.8.-8.9.2021, mutta koronarajoituksista johtuen on hyvä varmistaa aikataulu vielä lähempänä itse tapahtumaa.

 

t. Jari