Kesän kilpailut 2020

Kaiken muun elämän lailla seuramme kilpailutoiminnan yllä leijuu koronapilvi, jonka vaikutuksia tulevan kesän kisoihin on mahdotonta tällä hetkellä arvioida. Suunnitelma kilpailuista on kuitenkin tehty ja kisoja tullaan järjestämään sen mukaisesti tilanteen niin salliessa. Kilpailuohjelman suunnittelussa ei ole otettu turhia riskejä, vaan on luotettu hyväksi koettuun kokonaisuuteen. Listalla siis Yöpur­jeh­dus­kil­pailu, Haukilahden Keskiviikkokisoista laskettava SMer-ranking ja Kol­mioratakilpai­lu.

Seuran kilpailuissa on perinteisesti käytetty LYS-tasoituksia, mutta tätä tasoitusjärjestelmää ollaan nyt kuoppaamassa, joten kaipa meidänkin täytyy siirtyä käyttämään korvaavaa FinRating järjestelmää. Muutos saattaa olla merkittävämpi totisemmissa kisoissa, joissa erilaisia tuulia ja ratoja voidaan ottaa kertoimissa huomioon, mutta seuran sisäisissä kisoissa muutos on varmasti vähäinen. Veneiden tasoitusluvut muuttuvat, mutta kaikki samassa suhteessa, joten ei tästä sen suurempaa etua tai haittaa tule kenellekään. Aikaa myöten tasoitusluvut saattavat tietysti kehittyä, kun tietoa erilaisten veneiden nopeuspotentiaaleista kertyy, mutta vastaavalla tavalla myös LYS-luvut ovat menneinä vuosina muuttuneet. FinRating taulukko piti julkistaa huhtikuun alussa, mutta tätä kirjoitettaessa huhtikuun loppupuolella sitä ei vielä ole näkynyt. Eipä sille tietysti vähään aikaan käyttöä olisikaan.

En tiedä, onko tulevassa FinRating järjestelmässä mahdollisuus muuttaa tasoituslukua jättämällä spinaakkeri tai genua pois, mutta olettaisin, että tällainen mahdollisuus on. Jos näin on, niin todettakoon, että eri kilpai­luissa vene voi käyttää eri tasoituslukua (esim. ilman spinaakke­ria tai spinaakke­rin kanssa), kunhan siitä vain sovitaan kilpapurjeh­dusvastaa­van tai jonkun muun sopivaksi katsotun toimihenkilön kans­sa vähintään viisi päivää ennen kisaa. Säälistä tahi muilla painavilla perusteilla (esim. poikkeuksellisen pieni – lukumäärältään, keski-iältään tai kooltaan – miehistö) voidaan yö- tai kolmioratakilpailun kipparikokouksessa myöntää veneelle alennettu, kilpailukohtainen tasoitusluku. Asian käsittelyyn voivat osallistua kaikki kipparikokouksen läsnäolijat, mutta lopullinen päätäntävalta asiasta kuuluu kilpapurjehdusvastaavalle. SMer-rankingiin (sama pätee luonnollisesti myös Haukilahden keskiviikkokisoihin) kuuluvissa kisoissa on koko kesä purjehdittava samalla tasoitusluvulla. Ja huomautet­ta­koon vie­lä, että kilpai­luun osallis­tuvien venei­den ei tar­vit­se olla seuraan kuulu­via. Vene voi olla “ulos­liputet­tu”, vuok­rattu tai lainat­tu, kunhan veneen kippari on SMer:n jä­sen.

Yöpurjehduskilpailu perjantaina 12.6.2020

Yöpurjehduskilpailu järjestetään aiempien vuosien tapaan Juhannusta edeltävänä viikonloppuna. Lähtö tapahtuu iltayhdeksän paikkeilla Lyökkinie­men poijualueen edustalta. Kippariko­kous pidetään Lyökkiniemen rannassa samana iltana noin kello 20.30. Kil­pailussa purjehditaan lyhyehkö saaristorata, joka risteilee jossain Sipoon ja Porkkalan välisellä merialueella. Hyvin suurella todennäköisyydellä rata-alue on vieläkin rajatumpi ja todennäköisesti Espoosta poiketaan vain pienelle koukkaukselle Helsingin puolelle. Reitti pyritään valitsemaan vallitse­van sään mu­kaan siten, että veneet ovat takaisin Lyökkiniemessä vii­meistään varhain lauantaiaamuna ja miehistöt pääsevät hyvissä ajoin ja täynnä tarmoa ryhtymään päivän muihin askareisiin.

Tänäkin vuonna Yöpurjehduskilpailuun ilmoittautuminen etukäteen olisi toivottavaa. Viesti allekirjoittaneelle viimeistään tiistaina 9.6.2020. Kilpailun starttiajankohtaa voidaan joutua sovittamaan osallistujien kiireiden mukaan, joten on tarpeen tietää, ketä kaikkia on tulossa.

Kolmioratakilpailu lauantaina 29.8.2020

Suomenlahden Meripurjehtijoiden sisäinen kolmioratamestaruuskilpailu purjehditaan lauantaina 29. elokuuta. Varapäivänä on saman viikonlopun sunnuntai eli elokuun 30. päivä. Harvoinpa varapäivää on tarvittu, mutta sumun, tyynen, myrskyn tai poikkeuksellisen painavien muiden syiden varalta sellaisen ilmoit­taminen puolustanee paikkaansa. Kilpai­lun kip­pa­riko­kous pide­tään lauantai­aamuna kello 10.00 Lyök­kinie­men ran­nassa.

Kilpailu tullaan järjestämään ns. saaristokol­miorata­kilpailuna, jossa purjehditaan yksi lähtö kippariko­kouksessa sovitta­valla, likimain kolmiota muistuttavalla saaristoradal­la. Koko homma pyritään viemään läpi siten, että veneet ovat takaisin Lyök­kiniemessä joskus välillä 14.00-18.00. Kilpailun jälkeen on ankaran purjehduksen uuvuttamilla purjehtijoilla ollut tapana kerääntyä virkistävälle ekskursiolle kotikylän keskustaan. Jännä nähdä, onko se tänä vuonna järkevää tai edes mahdollista. Toisaalta saattaahan se olla jopa suositeltavaa koronasta kärsivän ravintolasektorin tukemiseksi.

SMer-ranking ja Haukilahden Keskiviikkokisat

Haukilahden Keskiviikkokisojen aikataulua ei kukaan tällä hetkellä pysty sanomaan. Kuten Petri Sane, edustajamme järjestelytoimikunnassa, totesi, vain epävarmuus on varmaa. Ainakaan toukokuussa ei vielä aloiteta ja saattaa olla, että sarjan kevätkausi jää kokonaan purjehtimatta. Laitan viestiä potentiaalisille osallistujille sitä mukaa, kun saan lisää tietoja. Malttamattomimmat voivat tietysti kysyä asiasta myös suoraan Petriltä  (petri ja välimerkiksi piste ja sitten sane ja tämän jälkeen et merkki jonka jälkeen iki piste fi).

t. Jari